genital herpes NEDİR?

 

Genital Herpes (Genital Uçuk)
Genital herpes  / genital uçuk nedir?

Herpes genitalis  diğer adı ile Genital uçuk  cinsel temasla bulaşan bir hastalıktır. Hastalığa herpes simpleks virüs  HSV tip 2  neden olur.

Cinsel temas virüsün bulaşması  için ilk faktördür.
 

Genital herpesin nedenleri nelerdir? HSV tip2 Nedir?

Genital uçuğa neden olan HSV virusunun HSV1 ve HSV2 olmak üzere iki Herpes tipi mevcuttur.

 HSV1  ağız ve ağız çevresinde uçuğa yol açmaktadır. Başta HSV2 olmak üzere her iki tip HSV de genital uçuk nedeni olabilir.

Genital uçuğun % 90’ı HSV tip2 ile oluşur.

Genital  herpes cinsel uçuk nasıl bulaşır?
Cinsel uçuğun bulaşması bu hastalığa sahip biriyle cinsel ilişki sonucu / anal, oral veya vajinal cinsel ilişki yoluyla olur.

HSV 1 ve HSV 2 kişilerin yaralarından bulunabileceği gibi aynı zamanda normal görünen deri bölgelerinde de bulunabilir.

Genital herpes için risk faktörleri nelerdir?

1-Kadın olmak. Kadınlarda HSV tip 2 enfeksiyonu erkeklere göre daha sıktır. Hastalığın erkeklerden kadına bulaşması kadınlardan erkekler bulaşmasına göre  çok daha kolaydır.

2-Çok sayıda ve değişken cinsel partnere sahip olmak. 

3-Bağışıklık siteminin düşük ve yetersiz olması.

Genital herpes hangi sıklıkla görülür?Yapılan çalışmalar her 5 erişkinden biri kadarında HSV2 enfeksiyonu mevcut olduğunu  göstermektedir. Bu kişilerin bir çoğunda hastalık hiç bulgu göstermeden veya minimal belirtiler ile geçirildiğinden, kişiler enfeksiyonu geçirdiklerinin farkında değildirler.

Genital uçuk bulguları nelerdir? Genital Herpes en sık bulguları nedir?
Genital uçuk cinsel bölge ve hem kadında hem de erkekte özellikle cinsel bölge etrafında ve  makat çevresinde ağrılı veya kaşıntılı şeffaf kabarcıklar ile başlar. Kabarcıklar üzerinden  açılarak yerlerinde oluşan, iki ile dört hafta içerisinde iyileşen ağrılı yaralar gelişir. Bu genital yaralar kabuklanarak iyileşir. Belirtiler ilk defa ortaya çıktığında  çok ağır geçer ve bu belirtilere eşlik eden ateş, baş ağrısı gibi nezle benzeri  bulgular, kasıktaki lenf bezlerinde ağrılı büyüme  ve ciddi halsizlik görülür.  Fakat  çok nadiren bazen hastalık hiç bulgu ve belirti vermeyebilir.

Herpes Simpleks Tip 2,Genital uçuk tamamen iyileşir mi?
Hastalık tam olarak iyileşmez, uygulanan tedaviler hastalığın verdiği bulguları ve rahatsızlıkları rahatlatır, ayrıca infeksiyonun başka kişilere bulaşması riskini azaltır. Genital uçuk hayat boyu tekrarlar ataklar  ile seyreden bir hastalıktır.
İlk enfeksiyondan sonra HSV tip 2 derinin uç sinirlerine yerleşir ve gizli olarak yaşar.

HSV  virüsü sinirlerden deriye ve mukozaya yayılarak çoğalır ve genital uçuk tekrar eder.
Her tekrardan sonra  virüs sadece sinirlerde kalarak uyku fazına geçer ve gücü azalır.

Prezervatif genital Herpes bulaşmasına karşı koruyucu mudur?
Genellikle aktif lezyon var iken karşıya bulaşır.Kişiye hastalık bulaştığında hastalık bulguları olmasa da bazen  genital uçuk bulaştırıcıdır. Prezervatif kullanımı da HSV enfeksiyonunun yayılımını önlemekte tam olmasa da  faydalıdır.Bazı kişiler yılda dörtten fazla atak yaşarlar. Zamanla ataklar azalır, hatta bazı hastalarda ataklar bitebilir.

Genital herpes tanısı nasıl konulur?
Hekim tarafından basit bir muayene ile aktif lezyon varken çok kolaydır. Yaraların aktif olduğu dönemde tanı doktor tarafından göz muayenesi ilekolaylıkla konulur. Herpes atakları arasında herhangi bir bulgu olmadığında hastalığa tanı koymak için kan testleri yapılabilir.

Genital uçuk olan hastaların riskleri nelerdir?

Genital uçuğun  yol açtığı ağrılı genital lezyonlar  günlük yaşamı çok ciddi etkileyebilir. Bağışıklık sisteminde genel  sorun olan kişilerde yaralar ve buna bağlı şikayetler daha şiddetli seyredebilir.

Genital Herpes lezyonları başka yere bulaşabilir mi?

Cinsel uçuk herpes hastalığı olan kişi yaralara veya yaradan çıkan sıvılara dokunursa vücudunun farklı bir yerine de hastalığı bulaştırabilir. Özellikle gözde enfeksiyon, üretrit, proktit, bacaklarda nörojenik ağrı, nadiren menenjit ve bağışıklığı yetersiz olanlarda yaygın hastalık tablosu da nadiren genitalherpesin yayılması ile ortaya çıkabilmektedir.

Genital Herpes hangi cinsel hastalıklar için risk faktörüdür?

Genital herpes, deri ve mukozalarda yaralara yol açtığından diğer cinsel ilişkiyle bulaşan hastalıkların ve özellikle  HPV virüsün ve HIV infeksiyonunun bulaşma riskini de artmaktadır.

Genital herpes  hamilelik ve doğumda önemli mi?

Hamilelikten evvel genital uçuk geçiren kadınlar genellikle güvenli bir gebelik geçirip  normal doğum yapabilir ve bebeği etkileyebilecek minimal bir risk olabilir . Fakattt… genital Herpes taşıyıcısı olan gebelerde normal doğum esnasında aktif  HSV2 enfeksiyon var ise hastalık bebeğe doğum kanalından ağız ve göze  bulaşabileceğinden, normal doğum yapılmamalı, sezeryan doğum yapılmalıdır.

Gebelik esnasında ilk Herpes atağı oluşur ise riskler nedir?

Eğer Herpesin ilk atağı hamilelik  esnasında ortaya çıkarsa bu durumda virüs plasenta yolu ile bebeğe geçebilir ve bu tür gebeliklerde erken doğum riski her zaman bulunur.
Anne karnında iken herpes virüs ile temas eden ve enfeksiyona yakalanan bebeklerin %50'sinde nörolojik hasarlar beyin iltihabı, göz problemleri, ciddi boyutta döküntüler ortaya çıkar ancak bu bebeklerin büyük bir kısmı antiviral ilaç tedavilerinden yarar görürler ve nadiren ölüm meydana gelir.
Bebeklerdeki risk büyük ölçüde annenin geçirdiği atağın ilk  Herpes ya da tekrarlayan atak olmasına bağlıdır.

Genital herpes  tedavisi nasıl yapılır? Genital Uçuk en iyi tedavi yöntemi nedir?

Genital uçuk için kesin  iyileşme sağlayan bir tedavi bulunmamaktadır ve virüsü öldüren kesin bir ilaç yoktur. Herpes enfeksiyonu bir kere vücuda geçtikten sonra sinir bölgelerine yerleşerek ömür boyu vücutta kalır. Tekrarlama riski taşır. Bazen uzun süre ortaya çıkmazken bazen de ömür boyu sık sık görülebilir. Yorgunluk, hastalık geçirilen dönemler, stres, adet görme, kötü hijyen, bağışıklık sisteminin güçsüz olduğu durumlarda genital uçuk görülme riski artar.

 

Genital Herpes ilaçları nelerdir?

Genital herpes ilaçları Asiklovir, valosiklovir, famsiklovir gibi antiviral ilaçların ağızdan alınması veya herpes kremlerinin  yüzeyel uygulanması  hastalığın önlenmesini veya daha çabuk iyileşmesini, atakların sayı ve şiddetini azaltmasını sağlayabilir.  Genital herpes tedavisinde  ilaçlar çiftler arasında enfeksiyonun bulaşma riskini de azaltabilir ve bu sebeple çift tedavisi yapılmalıdır.

Genital herpesten  korunmak mümkün mü?

1-Prezervatif  doğru ve sürekli kullanılışı genital uçuk riskini azaltabilir. Fakat kondom ile kaplanmayan alanlarda genital herpes görülebilir ve bu bölgenin teması ile bulaşır.

2-Genital herpes olan kişiler aktif belirtileri olduğu dönemde başkalarıyla ilişkiye girmekten kesinlikle kaçınmalıdır.

3-Genital uçuklu bir insanın belirtileri olmasa da nadiren partnerine uçuk hastalığını bulaştırabileceği unutmamak gerekir.

 Genital Herpesiniz var ise

1-Eğer genital uçuğunuz varsa diğer cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve özellikle HPV açısından   da test edilmelisiniz.

2-Partnerlerinize de bu Herpes ile ilgili  durumu mutlaka belirtmelisiniz.

 

Herpes Genital den kurtulmanız mümkün..HPV yi yenebilirsiniz!! ASLA PES ETMEYİN..