HPV Tİplerİ, HPV Genetİk Yapısı

Genital HPV enfeksiyonları primer olarak seksüel yolla bulaşır. Human Papilloma Virus HPV hayli bulaşıcıdır ve aktif seks yaşamı olan erkek ve kadınlar yaşamları sırasında virüsle enfekte olurlar. HPV enfeksiyonları genellikle geçici ve iyi huylu seyirli olsalar da bazı viral genotiplerin neden olduğu genital enfeksiyonlar anogenital prekanserlere ( kanser öncesi değişikliklere )veya kanserlere neden olabilirler.HPV’nin neden olduğu hastalıklar arasında serviks yani rahim ağzı, vulva, penis ve anüs, ağız,baş ve boyun kanserleri,genital  siğiller ve rekürren respiratuar papillomatozis ismi verilen yenidoğanda çıkan  ciddi bir lezyon vardır.

HPV’ler Papillomaviridia ailesinden zarfsız, çift sarmal DNA virüslerdir.120’den fazla bilinen HPV tipi bilinmektedir. Bazı HPV tipleri kansere neden olabilmektedirler. Global olarak serviks kanserlerinin %70’inin nedeni tip 16’nın onkojenik potansiyeli en fazla olmak üzere HPV tip 16 ve 18’dir Bazı tipler nadiren kansere neden olurlar, ancak serviks hücrelerinde diğer yüksek onkojenik potansiyeli olan Bazı genotipler nadiren kansere neden olurlar. Düşük riskli HPV tipleri olan tip 6 ve tip 11 genital siğillerin %90’ından ve rekürren respiratuar papillomatozislerin hemen hepsinden sorumlu tutulurlar.

Anogenital  HPV tipleri rahim ağzı kanseri oluşturma potansiyellerine göre 3  gruba ayrılır :

1.Düşük derece kanser  riskli grup :
Tip 6, 11, 34, 40, 42, 43, 44, 54, 60, 61, 70, 72, 81

2.Orta derece kanser riskli grup : Tip 31, 33, 35, 51, 52

3- Olası Yüksek riskli grup :  Tip 26, 53, 66, 87

4.Yüksek derece kanser riskli grup : Tip 16, 18, 31,33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 68, 73, 82

5.Risk belirlenemsi kesinlik kazanmamaış gurup: Tip 62, 71, 83, 84, 85, 9

Rahim ağzı kanserlerinin %90’ından fazlasında HPV’nin yüksek riskli tipleri saptanmıştır. Selim oluşumlarda ise bu oran %25 kadardır. Enfeksiyonların çoğu herhangi bir belirti vermeden kendiliğinden bağışıklık sistemi tarafından temizlenir. Ancak hafif lezyonlar HPV varlığı ile daha tehlikeli bir duruma da dönüşebilirler. Daha sık jinekolojik inceleme ve gerekli testler sonucu bu lezyonların kansere dönüşmesi önlenebilir. Özellikle uzun süre devam eden HPV enfeksiyonları kansere gidebilecek hücresel dönüşümlerin ciddi habercisidir. Tüm HPV taşıyıcılarının yaklaşık %1'inde rahim ağzı kanseri görülür.

Düşük riskli HPV tiplerinden HPV 6 % 90, HPV 11 % 32 oranında condiloma accumunatum dediğimiz genital siğillerden sorumludur.  Yüksek-riskli tipler (16, 18, 31, 45 ve diğerleri) LSIL, HSIL, Skuamoz hücreli karsinom , rahim ağzı kanseri oluşturur.
HPV kuluçka süresi hpv tiplerine göre değişkenik göstermektedir. Bazı tiplerde hpv kuluçka süresi birkaç ayla ifade edilirken bazı tiplerde de genital siğil hpv kuluçka süresi yılları bulabilmektedir.HPV virüsü tedavisinde  ve takibinde
Human Papilloma Virus HPV tipleri çok önem arz etmektedir