Gebelİkte HPV Tedavİsİ, Hamİlelİkte Genİtal Sİğİller

HPV, genital bölge ve mukoza enfeksiyonları yapan, “condyloma acuminatum” adı verilen siğil şeklinde kitlelerin oluşumuna neden olan ve servikal kanserle ilişkili olduğu kesin olarak saptanmış bir virüstür. Yaklaşık 100 farklı genotipi bulunan bu virüs vücuda girdiğinde hücre içine yerleşmekte ve immun sistemin zayıfladığı zamanlarda ortaya çıkmaktadır.

Gebeliğe hazırlanırken HPV için ne önlem alınmalı?

Geçirilmiş kondilom genital siğil  öyküsü olan veya bri önceki gebelikte kondilom tespit edilen hastalarda planlanan yeni bir gebelikten önceki 3 ayda Pap Smear yapılmamışsa  gebe kaldığında pap smear il aylarda  mutlaka yapılmalıdır.Ayrıca hamilelik planlayn kadınlarda eğer zama aralığı müsait ise HPV aşısı programına alınmalı ve eğr var ise bu dönemde genital siğiller de tedavi edilmelidir

HPV virusu gebelik esnasında bebeğe geçer mi?

Hayır, HPV virüsü gebelikte anneden plasenta yoluyla bebeğe geçmemektedir. Geçiş şekli genellikle normal doğum sırasında bebeğe direkt doğum kanalından temas ile bulaşması şeklindedir.Çok nadiren sezaryen sırasında bebeğe geçtiği de iddia edilmektedir. Özellikle bazı erken membran rüptürü ( suların erken gelmesi) durumunda  doğum öncesi dönemde de bebeğe vajinadan komşuluk yolu ile geçebileceği iddia edilmektedir.

Gebelikte HPV virüsuna bağlı genital siğiller genellikle çoğalırlar ve hızla artarlar. HPV taşıyıcısı olan anne adaylarında da gebelik esnasında genital siğiller ilk olarak kendilerini gösterebilmektedirler.Hamilelikte HPV doğum şekli için belirleyici oalabilmektedir..

Doğum sırasında bebeğe geçen HPV ne gibi sorunlar yaratır?

Doğum sırasında  bebeğin solunum yoluna yerleşerek Juvenil Laringeal papillomatozis olarak isimlendirilen bir kanser türüne sebep olabilir. Her 400  enfekte olup normal doğum yapan gebeden 1 tanesinin bebeğinde bu kanser gelişir ve ölümcüldür.

Aktif HPV virusu taşıyıcı olanlar, vajina ve genital bölgede genital siğil, kondilomları bulunan gebelere doğum şekli olarak sezaryen tercih edilmelidir.Bazı çalışmalarda nadiren de olsa düşüklere sebep olabileceği bildirilmiştir.

 Gebelikte HPV tedavisi nasıl yapılır?

 Gebelikte genital siğil, HPV tedavisinde koterizasyon ,kriyoterapi ve dışarıdaki lezyonlarda trikloro asetik asit uygulanabilir. En iyi yöntem koterizasyon yöntemidir.Gebelikte kondilom genital siğili ilacı kullanırken dikkat etmek gerekir.Gebe olmayanlarda kullanılan  lokal kremler imikanozol ,podofilin ,5-florourasil kesinlikle hamilede kondilom, genital siğil tedavisi için kullanılmamalıdır. Bu ilaçlar  bebek için toksiktirler.Hemilelikte genital siğiller ancak bir kadın doğum uzmanının görüşü doğrultusunda tedavi edilmelidirler..

 Gebelikte ve Lohusalıkta Gardasil ,Cervarix (HPV Aşısı- Rahim Ağzı Kanseri Aşısı )Yapılır Mı?

 Gardasil 'in ve Cervarix’in gebe kadınlarda kullanımına ilişkin yeterli veri mevcut değildir. Gardasil 'in ve Cervarix’in  gebelik sırasında kullanımına ilişkin veriler yeterince güvenilir değildir.Bu nedenle GARDASİL  ve CERVARİX 'in gebelik sırasında kullanımı önerilmemektedir. Aşılama gebeliğin tamamlanmasından sonraki döneme ertelenmelidir.Gardasil ve cervarix  emzirme döneminde kullanılabilir.