HPV Aşısı, Rahİm Ağzı Kanserİ Aşısı

Human Papiloma Virus ,HPV  Amerika’da en sık görülen cinsel temasla bulaşan hastalıklar arasındadır. HPV’nin kadın nüfusta her ne kadar bazı önemli hastalıklara sebep olduğu bilinmekte ise de erkeklerde de hastalıklara neden olmakta veya kadınlara bulaştırılmaktadır.

Gardasil  HPV virüsü aşısı ve Cervarix  HPV virüsü aşısı  (HPV aşısı) canlı virus taşımayan bir aşlar olup 6 aylık süre içerisinde 3 doz şeklinde uygulanmaktadır. Gardasil rahim ağzı kanseri ve genital siğillere neden olan 4 tip viruse Cervarix ise 2 tip viruse   karşı yüksek derecede etkin  aşılar olarak kabul edilmektedir.

HPV aşı sı hangi yaş aralığında yapılmalıdır?

HPV aşısı , rahim ağzı kanseri aşısı 12-26 yaş arasında genç kızlara ve en erken 9 yaş başlangıç olarak yapılabilmektedir.Günümüzde bir çok merkez erkeklere de hpv aşısını uygulabildiği gibi yaş aralığını daha geniş tutup daha iler yaştaki kadınlara da yapmaktadır.Cinsel yaşam başlamadan önce ve HPV tiplerinden her hangi biri ile karşılaşmamış olmak  aşıdan gençlerde yapıldığında en yüksek korunmayı sağlamaktadır.

HPV aşısı nın cinsel aktivitesi olanlarda aşı faydalı mıdır ?

Cinsel yaşamı başlamış olan kadınlarda aşı koruyucu olmasına rağmen, cinsel teması olmamış kişilere göre daha az korunmaktadırlar. Bunun nedeni cinsel yaşamı başlamış olanlarda bazı HPV tipleri bulaşmış olabileceğinden aşının koruma gücünde azalma oluşmaktadır. Buna rağmen herhangi bir HPV tipinde bulaşma olsa dahi diğer 3 tipe karşı korumanın devam ettiği görülmektedir.

Erkeklerde aşı yapılabilinir mi?

Erkeklerde HPV aşısına ait kesin bir kanıt henüz yeterli değildir fakat son aylarda özelikle Avustralya Yeni Zelanda ve Kanada da erkeklere rutin uygulayan merkezler de vardır. Dolaylı veri ve bulguların ışığı altında  penis, anüs kanseri  ve genital siğil gibi patalojiler üzerinde yararları olacağı düşünülmektedir. Bilimsel çalışmaların seyrine göre erkeklerin aşılanmasının, kadınları da bazı kanser tiplerinden dolaylı olarak koruyacağı düşünülmektedir..

Gebe kadınlar aşı olabilir mi?

HPV aşısı halen gebelerde , hamilelerde önerilmemektedir. Gebelerde ve anne karnındaki bebekler üzerinde, aşının yan etkileri üzerine yeterli kanıt ve araştırmalar yoktur. Bugüne kadar yapılan çalışmalar, gebelerde ve yeni doğan üzerinde istenmeyen etkilerini göstermemiş olmasına  rağmen ,mevcut çalışmalar kesin kanıt açısından yetersiz kalmaktadır. Mevcut bilgiler, gebeliğin sona ermesinden sonra aşıların başlamasını veya eksiklerin tamamlanmasını önermektedir. Aşının ilk dozu yapıldıktan sonra gebeliğini fark eden gebelerin diğer aşılarını gebeliğin sonlanmasından sonra devam etmesi gerekmektedir.

HPV aşısının etkinliği ne kadar?

Gardasil HPV aşısı 4 tip viruse karşı, Cervarix HPV aşısı ise 2 tip virüse karşı yaklaşık  yüzde yüz koruma sağlamaktadır. Bu  tip virüslerin oluşturabileceği serviks, vulva ,vagina  prekanseröz  oluşumlarını ve genital siğillerini engellemektedir. Yukarıda belirtilen bu yüksek oranlı koruma 9-26 yaş arasında 4 tip gardasil, 2 tip cervarix için  HPV enfeksiyonu ile hiç karşılaşmamış kişileri kapsamaktadır. HPV’ nin  aşının etki alanı dışındaki  tipinden her hangi biri ile karşılaşmış bireylerde bu koruma oranları düşmektedir. HPV aşısının mevcut prekanseröz lezyonları veya genital siğilleri tedavi edici özelliği kesinlikle yoktur. Koruyucu etki ile tedavi edici etkileri karıştırmamak son derece önemlidir.

HPV aşısı kaç yıl süre ile koruyuculuğunu devam etmektedir?

Aşının kaç yıl süre koruduğu kesin olarak bilinmemektedir. Bugüne kadar yapılan bilimsel çalışmalar, aşının koruyuculuğunun en az 5 yıl olduğunu kanıtlamıştır, bazı otörler ömür boyu koruyuculuktan da bahsetmektedir, fakat yeterli çalışmalar henüz elde yoktur.

HPV aşısının yetersiz kaldığı noktalar nelerdir?

Aşının bütün HPV virüslerine karşı koruma sağlamaması nedeni ile genital kanser ve siğillere karşı tam bir koruma sağlamaması mümkün olmamaktadır. Rahim ağzı kanserlerinin %30 oranına karşı koruma sağlanmamaktadır. Bu nedenle aşı sonrası kadınların rahim ağzı kanserine karşı tarama testlerine (Pap Smear testi gibi) devam etmeleri şarttır. Aynı zamanda genital siğillerinin %10 oranı kadarı aşıya rağmen korunulmamaktadır. Bu nedenle diğer cinsel temasla bulaşan hastalıklara ve koruma çatısı dışında kalan HPV türlerine karşı kişilerin gerekli duyarlık ve korunmayı göstermesi gerekmektedir.

Yıllık ve  düzenli yapılan pap smear testleri rahim ağzı kanserlerinin büyük bir  kısmının erken ve tedavi edilebilinir dönemde yakalanmasını sağlamaktadır. Amerika Birleşik Devletlerinde rahim ağzı kanserine yakalanların büyük çoğunluğu ya hiç ya da son 5 yıl içerisinde Pap Smear testi yaptırmamış kadınlardan oluşmaktadır.

Prezervatif kullanımının, rahim ağzı kanserinden koruma sağladığı ve genital siğilleri azalttığı belli bir oranda bilinmektedir. Aynı zamanda prezervatif kullanılmasının AIDS ve cinsel temasla bulaşan birçok hastalığı belli bir oranda engellediği bilinmektedir.

Genç kızlarda yeterli koruma için aşının her üç dozunun yapılması gerekli midir?

HPV aşısının yeterli koruma  sağlaması için genç kızlarda bir veya iki doz yapılması yeterliliği hakkında yeterli kanıt  yoktur. Bu sebeple eldeki bilgiler ışığı altında her üç dozun tamamlanması, gerekli koruma için şart görülmektedir.
Rahim ağzı kanseri yan etkileri ve rahim ağzı kanseri aşısı ücreti hakkında detaylı bilgiyi hekiminizden alabilirsiniz. Ülkemide bulunan HPV aşıları,  Gardasil fiyatı ve Cervarix fiyatı 200-300 tl arasında değişkenlik göstermektedir. Cervarix fiyat olarak Gardasil ücreti ne göre daha düşüktür.